بیمارستان دامپزشــکی هامــون

بخش رادیولوژی و ارتوپدی

سیستم و دستگاه اسکلتی نقش مهمی در حرکت و ادامه زندگی حیوانات دارد. گاهی اوقات در اثر بروز یکسری از مسائل سیستم اسکلتی دچار تغییراتی خواهد شد که نیاز به معاینه ارتوپدی و بررسی حیوان با عکس رادیولوژی خواهد بود. در این بخش کلیه خدمات مربوطه توسط متخصصین تصویربرداری تشخیصی دامپزشک ارائه می گردد . در روند ظاهر کردن عکس هم بیمارستان دامپزشکی هامون از یک سیستم کاملا دیجیتال بهره می برد که تمامی عکس های گرفته شده از بیماران هم در آرشیو بیمارستان و هم در پرونده حیوان ثبت می گردد.