سگ شکارچی

اگر در منزل خود سگ نژاد تریر دارید دیگر نگران موش نباشید

اكثر مردم فكر ميكنيد فقط گربه ها حيوانات شكارچى براى موش ها هستند ، اما در مقايسه شكار جوندگان توسط گربه ها سگ ها به نسبت توانمند تر هستند.
موش ها به ميزان نگران كننده اي توليد مثل ميكنند و باعث شيوع بيمارى ها خطر ناکی براى انسان مى شود. در مزارع حومه انگلستان جعمیت زیاد موشها معضل بزرگی است وشرکت های خصوصی وجود دارند که
در سراسر انگلستان سفر ميكنند و به كشاورزان و مزرعه داران كمك ميكنند در طى چند ساعت مزارعشان را از موش ها پاكسازى كنند.
آنها موفق شده اند تنها در هفت ساعت ٧٣٠ موش را از بين ببرند.
اين سگها نژاد تریر بوده و نياز به آموزش دادن براى كشتن به موشها ندارند ، اين حس شكارى در غريزه و در DNA آنها وجود دارد.
اين سگ ها ى شكارچى موش ها خسته ناپذير ، شجاع و بسيار كارامد هستند و حتى قادر به كشتن جوندگان بيش از يك كيلو گرم را دارند و آنها توانسته اند كمتر از يك روز كارى هشت ساعته، منطقه وسيعى از وجود جوندگان را پاكسازى كنند.
نژاد اين سگ ها ترير است كه پس از قرار گرفتن در معرض موش ها، آنها ها را به طور خودكار تعقيب مى كنند و در طى ٣ الى ٤ ثانيه طول مي كشد يك موش را بكشند.