بخش جراحی بیمارستان دامپزشکی هامون

در اين بخش كه بطور مجزا اطاق عمل و اطاق اماده سازي فراهم گريده است متخصصين جراح با لوازم كامل تحت شرايط كاملا استريل جراحي هاي زير را ارئه مي نمايند.

انجام كليه جراحي هاي ارتوپدي و اصلاح شكستگي

انجام كليه جراحي هاي بافت نرم

انجام كليه جراحي هاي سزارين

عقيم سازي و وازكتومي حيوان نر

انجام كليه جراحيهاي زيبايي و پلاستيك