بخش پرندگان زينتی

در اين بخش بيماريهاي پرندگان زينتي تشخيص و با بهره گيري از داروهاي خارجي و تكنيكها تخصصي درمان انها بطور قطعي صورت مي پذيرد.
اصلاح بال و ترميم ناخن
درمان ضد انگل خارجي
تجويز مكمل هاي تغذيه اي
تعيين جنسيت
تشخيص و درمان بيماريهاي مشترك مثل تب طوطي
مشاوره جهت تغذيه مناسب

همراهان گرامی بیمارستان هامون می توانند در روز های پنج شنبه از ساعت 14 الی 20 جهت ویزیت پرنده خود توسط متخصص طیور مجموعه (آقای دکتر عاشوری) مراجعه نمایند.

پرندگان زینتی, بیمارستان دامپزشکی هامون

پرندگان زینتی, بیمارستان دامپزشکی هامون

پرندگان زینتی, بیمارستان دامپزشکی هامون

پرندگان زینتی,دامپزشکی هامون

پرندگان زینتی,دامپزشکی هامون