روتوایلر

نوشته شده توسط بیمارستان دامپزشکی هامون

تاریخ گزارش شده مربوط به پیدایش این سگ به سال1820 میلادی بر میگردد در آلمان .در اوایل از روتوایلرها در امور گله داری و نگهبانی استفتده می شده امروزه به عنوان همنشین ادمی و به عنوان یکی از سگهای مورد استفاده پلیس است.

طول عمرشون میانگین 12 سال است و وزن میانگینشون 45 تا 57 کیلو می رسد.بدن عضلانی و ارواره های بسیار قوی دارند.بسیار باهوشند و به تعلیم و تربیت به خوبی پاسخ داده وفرمان پذیرند.

دامپزشکی هامون,روتوایلر