پرندگان زینتی

نوشته شده توسط بیمارستان دامپزشکی هامون

در میان تمام جانوران پرندگان بیش از همه توجه بشر را به خود جلب کرده است.پراکندگی گسترده این موجودات در کره زمین تمایل بسیاری از گونه های پرندگان برای زندگی در روستاها وشهرها وامکان تربیت و اهلی شدن برخی از گونه ها وبسیاری از خصوصیات دیگرسبب شده است که پرندگان جایگاه ویژه ای در فرهنگ و اداب رسوم مردم مختلف دنیا داشته باشند.رنگهای متنوع و زیبا/آوازخوانی و توانایی تقلیدصدا در برخی از گونه های پرندگان از جمله طوطی سانان و گنجشک سانان سبب شده که علاقه به نگهداری از  این پرندگان به عنوان حیوان خانگی در دنیا و همچنین در ایران افزایش یابد.

بیمارستان دامپزشکی هامون