فنچ/سهره راه راه

نوشته شده توسط بیمارستان دامپزشکی هامون

متوسط عمر:5 و حداکثر 17 سال

سن بلوغ:3 ماهگی

تعداد تخم در یک دوره : 3تا7 عدد

طول دوره انکوباسیون:12تا16 روز

غذا شامل دانه ها و حشرات

طول و وزن:10 سانتی متر13 گرم

پرنگان زینتی,بیمارستان دامپزشکی هامون