بخش دندان پزشكی

نوشته شده توسط بیمارستان دامپزشکی هامون

در اين بخش با استفاده از يونيت دندانپزشكي دامپزشكي بيماريهاي دهان و دندان حيوان شما تشخيص و در مان خواهد شد.
انجام كليه جرم گيري دندان با دستگاه الترا سوند.
رفع پوسيدگي دندان و اصلاح سطوح
روت كانال ريشه دندان و ترميم لثه

دندانپزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

دندانپزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

دندانپزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

دندانپزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون